Grip op je prikkels
Gratis artikel
Omschrijving
Lees hier het artikel dat Eva schreef voor het december nummer van het HSP Magazine. 
Een abonnement of nummer schaf je aan via: hspmagazine.nl 
Opbouw
Grip op je prikkels
Start direct | Grip op je prikkels
Jouw trainer
Eva Pama-van 't Zand
Psycholoog en directeur